Dansing på Gammelskola

Huset er fast utleid på tirsdag og torsdag for dansekvelder.

Hemnes Seniordans

På tirsdager kl 18 så er det oppmøte for en sosial gjeng, med glade seniorer som driver på med dansetrening.

Hemnes Dans

Dansekveldene er på torsdager.


Linjedans fra kl. 18.00.- 20.00

Andre stilarter fra kl. 20.00 - 22.00


Bilde

26.januar, 2020

Vi e en gjeng damer og en mann som kvær torsdag kl 18.00-20.00 møtes på gammelskola på Baklandet å dans Line-dance. Vi ønsk gjerne at d e fleire som har løst å kom i lag me oss. Vi dans kun for gøy,ingen prestisje...så ikke fali å kom å prøv. Vi tar enkle danser når d kjæm nye så dåkk kain kom inn i d. Vi tar oss ikke sjøl høytidelig og flir masse av oss sjøl og av kværainner så her e d et lavterskeltilbud. Vi e telknytta Hemnes dans. Kom å prøv da...får iallefall trimma lattermusklan litt.?
Del gjerne??


Med vennlig hilsen,
Aud Magnhild
M: 90649410

 Del denne siden på Facebook: