Vedtekter for satelittklubbene

Satellittklubbene i Barsk
Formålet med satellittklubbene er å gi de ansatte på sokkelen og deres familier en mulighet til å omgås hverandre og delta i subsidierte sports- og velferdsaktiviteter som i størst mulig grad er sammenlignbar med det som tilbys ansatte i Forusområdet (sammenlignbar betyr ikke lik).

Medlemsavgift
Alle medlemmer i satellittklubbene er automatisk medlemmer i Barsk. Satellittklubbene kan kreve årlig medlemsavgift av sine medlemmer.

Sportsaktiviteter
Dekkes i samsvar med raten for subsidiering av sokkelansattes sportsaktiviteter, som er 50% av utgiftene og maksimum kr. 300 for hvert enkelt ordinært medlem. Regning med kvittering sendes til Barsk-kassereren.

Komitémedlemmenes utgifter
Satellittklubbene kan budsjettere for leie av møterom og rimelige utgifter for komitémedlemmene ifm. reise til møter (ikke drosje-, fly- eller restaurantutgifter).

Sosiale arrangementer/reiser
Ved utarbeiding av budsjett skal satellittklubbene bestemme hvor mange sosiale arrangementer/reiser som kan arrangeres dette året, med antatt støtte fra medlemmene.

Minimum antall personer
som det kan budsjetteres for ifm. sosiale arrangementer/reiser er 8 voksne. Dersom færre enn dette tar imot invitasjonen til å delta, skal arrangementet avlyses. Hvert arrangement skal dokumenteres med antall deltakere og den enkeltes navn.

Unntaksvis kan man akseptere et lavere antall, men ikke mindre enn 6. Unntaksvis defineres som en gang per år.

Dette foreslås endret til:

som det kan budsjetteres for ifm. sosiale arrangementer/reiser er 6 voksne. Dersom færre enn dette tar imot invitasjonen til å delta, skal arrangementet avlyses. Hvert arrangement skal dokumenteres med antall deltakere og den enkeltes navn.

Unntaksvis kan man akseptere et lavere antall, men ikke mindre enn 4.

Kostnader for sosiale arrangementer/reiser
kan subsidieres med opp til 50%. Arrangøren kan kontrollere med Barsk-kassereren for å sikre at typen kostnader som omfattes av subsidie-beregningen tilsvarer det som brukes på Forus. Kostnader som subsidieres er kun reise og oppholdsavgifter. Dokumenter som navngir deltakeres navn skal vedlegges regnskap for alle arrangementer.

Julebord
Budsjett for julebord godtas ikke ettersom selskapet betaler for tilsvarende arrangement for medlemmene. En organisert juletrefest for barn godtas imidlertid, men ikke at et enkelt medlem tar sin familie med ut på ”julelunsj”.

Teater/konserter
Det skal ikke gjøres utbetalinger for å subsidiere at et medlem/familiemedlem går på teater, konsert, dyrehage osv. på egen hånd. Dette må være besøk/turer organisert av satellittklubbene og ihht. punkt vedrørende ”Kostnader for sosiale arrangementer/reiser”.

Kapitalvarer
Eventuelle utgifter eller inntekter forbundet med denne type utstyr (videokamera f. eks.) skal identifiseres separat i budsjettet. Satellittklubbene er ansvarlig for å forsikre sine eiendeler. I tillegg skal varer av denne typen føres på en egen liste over eiendeler som alle satellittklubbene skal ha opprettet. Denne listen skal sendes til kassereren ved hver revisjon. Eiendelene er å anse som selskapets eiendom og skal tilbakeleveres nå satellittklubben(e) opphører.

Annet
Det skal ikke settes opp budsjett med tanke på å kjøpe varer for gi til medlemmene, som f. eks. bøker, kassetter, leker osv.
 Denne siden ble sist oppdatert 11/1-2008

 Del denne siden på Facebook: