BARSK Bergen

Akriviteter 2009

BARSK Bergens målsettinger

Bilde
Klubbens målsetting skal være å oppmuntre til aktiviteter som:
· inspirerer medlemmene til å delta i aktiviteter som bidrar til fysisk aktivitet og god helse
· oppmuntrer til lagånd
· ivaretar medlemmenes forskjellige interesser
· bidrar til meningsfylt fritid
· bedrer trivselen på arbeidsplassen
· bidrar til samhold og sosialt samvær mellom medlemmene

Hvem er vi?

Bilde
Vi er en gjeng nordsjøarbeidere som arbeider på Valhall og Ula plattformene i den sørligste del av den norske kontinentalsokkelen. Vi har også med oss noen pensjonister som har tidligere arbeidet sammen med oss på de samme plattformene. Vi har det til felles at vi bor på Vestlandet fra Stord og nordover. BARSK Bergen er vår velferdsklubb, der vi i fellesskap arrangerer turer med sommer-og vinteraktiviteter og andre arrangementer med sosialt innhold. Arrangementene er for familiene, noen ganger med aktiviteter for barn.
Bilde
Noen av våre medlemmer er engasjert i utbygging av vårt nye felt i nord. Bildet til høgre viser produksjonsskipet som bygges for Skarv feltet.
 Denne siden ble sist oppdatert 19/4-2009

 Del denne siden på Facebook: