Planlagte Velferdsaktiviteter.

SVALBARD TUR 2014:

Denne info gjelder Barskmedlemmer utenfor
Barsk Nordlys

1.Før du melder din interesse om å være med må du sjekke med din lokale Barsk klubb om hvor mye støtte du kan få. Din Barsk klubb må bekrefte dette ovenfor Barsk Nordlys. Oppgitte priser her er uten subsidier på arrangementet og uten flyreiser. Meld din interesse for å være med på mail barsknordlys@gmail.com innen 07.06.2013

2.Påmelding etter denne dato tas IKKE til følge.

3.Barsk Nordlys vil tilby deg plass innen 21.07.2013

4.Bekreft deltagelse ved å betale depositum på kr 2000,- pr pers innen 19.08.2013 til konto nr: 8902.13.89243 Din deltagelse er ikke godkjent før depositum er betalt. Plasser som det ikke er betalt depositum for innen dato vil uten varsel tilbys folk på venteliste. Innbetalingen må bekreftes med kopi av bilag på mail til barsknordlys@gmail.com

5.Ubenyttede plasser vil bli kansellert hos reiseselskapet på Svalbard 02.09.2013

6.Flybilletter til Longyearbyen må bestilles av den enkelte selv. Barsk Nordlys undersøker muligheten for å subsidiere noe på flyreisen, dette vil vi komme tilbake til senere. Flyreisesubsidier må i så fall avtales og gjøres opp med din lokale barsk klubb. Denne støtten kan variere fra klubb til klubb.

7.For ordens skyld nevnes at arrangementet starter torsdag 17 april kl 1300 i Longyearbyen.

8.Det resterende av arrangements avgiften kr 10 500,- pr. Person skal betales til Barsk Nordlys på konto: 8902.13.89243 Innen 15.12.2013.

9.Avgiften må innbetales i sin helhet til Barsk Nordlys

10.Subsidiering av arrangementsutgifter og depositum må den enkelte gjøre etter avtale med egen Barsk Klubb
Denne info gjelder kun Barsk Nordlys.

1.Meld din interesse pr. Mail barsknordlys@gmail.com for å være med. Vi må ha påmelding innen 07.06.2013 (Ikke bindende)

2.Du vil motta tilbud om plass på turen innen 10.06.2013

3.Bekreft deltagelse ved å betale depositum kr 2000,- pr deltager innen 11.07

4.Til kontonummer: 8902.13.89243 Din deltagelse er ikke godkjent før depositum er betalt. Plasser som det ikke er betalt depositum for innen dato vil uten varsel tilbys folk på venteliste. Innbetalingen må bekreftes med kopi av bilag på mail til barsknordlys@gmail.com

5.Prisen på arrangementet vil være 10 530,- pr pers. Barsk Nordlys subsidierer 50% av denne summen. Pristillegg for enkeltrom er kr 585,- for 3 døgn.

6.Restinnbetaling vil derfor bli på kroner 5 265,- pr pers for dobbeltrom. For enkeltrom vil det være 5557,50 pr pers. Til kontonummer 8902.13.89243 Innen 15.12.2013
Flybillett til og fra Longyearbyen må bestilles av den enkelte. Barsk Nordlys undersøker muligheten for å subsidiere noe på flyreisen, dette vil vi komme tilbake til senere.

7. For ordens skyld nevnes at arrangementet starter torsdag 17 april kl 1300 i Longyearbyen.

6.De som er offshore på jobb før avreise må være klar over at dekning av en kansellering via reiserforsikring på grunn av forsinket helikopter trer først i kraft 24 timer etter planlagt innreise.
 Denne siden ble sist oppdatert 10/6-2013

 Del denne siden på Facebook: