Ullensaker kunstforening

For deg som er interessert i kunst
Kategorier
Arkiv
Sider
ullkunst
Feil: ikke mulig å vise data (55)
Det har oppstått en feil. Årsaken kan for eksempel være:
  1. Et teknisk problem som du ikke kan gjøre noe med. Feilmelding er send driftsanvarlig.
  2. Det har gått for lang tid siden du logget inn, logg deg ut og deretter inn på nytt.
  3. Du har brukt tilbake-knappen
Dersom problemet vedvarer kan løsningen være å logge inn på nytt. Feilen er logget og har id-nummer:22132 Ved forespørsel om denne feilen må id-nummeret oppgis.
Diskusjonsforum

Artikler i kategorien Nyheter

Lenker

19. Mai 2012

Studier i kuratorarbeid.

Frå hausten 2012 tilbyr Høgskolen i Telemark på nytt studiet i kuratorarbeid.

Norske Kunstforeninger ser studiet som eit svært viktig kompetansehevande tilbod for kunstforeiningsmedlemmer, og vi gjev difor 10.000 kroner i stipend til studentar som er tilknytt ei av medlemsforeiningane våre.

Søknadsfristen for studiet er utvida til 25. mai 2012, grunna litt for få søkjarar. Studiet startar berre opp dersom det er minst 18 studentar.Beste helsing,

Malin Olivia Dahlberg
rådgjevar
Kakeboksen
kb