Bergen CKs Trondheim-Oslo gruppe

Informasjon for Styrkeprøven gruppene i Bergen CK

Melding/siste nytt (327)

Felles informasjon for alle lagene

17. Juni 2011

Minner om betaling

 Det er fremdeles flere som ennå ikke har betalt inn egenandelen. Dette må det som har glemte gjøre snarest.

  • Bergen CK medlemmer skal betale en egenandel på kr 2.700,-
  • Gjesteryttere skal betale en egenandel på kr. 3.300,-
  • Gjesterytterene uten sykkeltransport skal betale en egenandel på 2.800,- 
  • Tillegg for enkelt rom i Trondheim kr 1.473,-
  • Tillegg for dobbelt rom i Trondheim er kr. 933,-
  • Tillegg for enkelt rom i Oslo er kr. 895,-
  • Tillegg for dobbel trom i Oslo er kr. 597,50

Det totale beløpet (egenandel + hotell) må innbetales til lagets konto i Postbanken 0539 71 91992 ASAP. Husk å merke innbetalingen med rytterens navn + lag, så det er mulig for vår økonomiansvarlig, Christian Hustoft, å finne ut av beløpene.

Gjesterytterene fra Sunmøre som har betalt inn for mye, vil få refundert overskytende.

Mvh - Oddgeir og Christian

Kakeboksen