Bergen CKs Trondheim-Oslo gruppe

Informasjon for Styrkeprøven gruppene i Bergen CK

Lag 1 - Ekspress (23)

Her finner du siste nytt informasjon for Lag 1

13. Oktober 2009

TO gruppen i BCK satser på å sette ny klubbrekord i neste års Trondheim-Oslo.

Etter flere år med gode gjennomføringer blir neste års mål 14:26 og 3-5 plass lagkonkurransen.

Dette er naturlig mål etter årets flotte 10. plass inkludert god stemning og et solid lagarbeid! Mannskapet har til nå bestått av en kjerne på 15-20 stk med en del nye hvert år. Støtteapparatet har vært stabilt og er svært velfungerende. Neste års ambisjon krever mer av både støtteapparat og mannskaper.

Vi ønsker derfor å trekke til oss en del av de som har vært med tidligere år og som er i stand til, og som har kjørt fort for BCK eller sammen med andre klubber. BCK bør kunne hevde seg, også i TO, med et av landets største og beste veteranmiljø.

Vi inviterer derfor interesserte, med nok i ryggsekken, til et oppstartsmøte/infomøte for ekspresslaget. Vi håper på stor oppslutning og etter hvert, rift om de 30 plassene. Skisse til opplegg blir presentert 20/10 kl 1900, Fabrikkgaten 3. (se plakat)

Vennlig hilsen Torstein Skage, Christian Irgens, Svein Aage Valen

Kakeboksen